Werkwijze

Het kan zijn dat u niet goed weet hoe u Gods oplossing concreet kunt toepassen in uw specifieke situatie. Daar wil ik u graag bij helpen!

Voor een pastoraal traject hanteer ik de volgende werkwijze:

CONTACT

U stuurt mij een bericht door middel van het contactformulier op deze site.

U krijgt dan een informatieformulier die u alvast kunt invullen en mee neemt naar het intakegesprek. Dit maakt dat er tijdens de intake meer ruimte is om stil te staan bij uw persoonlijke verhaal en hulpvraag.

INTAKEGESPREK

We maken een afspraak voor een intake waarin we persoonlijk kennis met elkaar maken en ik uw hulpvraag beluister. Het doel van dit gesprek is dat ik uw hulpvraag begrijp en tot een voorlopige probleemanalyse kom. Het intakegesprek kost 90 euro. Wanneer ik denk dat uw hulpvraag niet aansluit bij wat ik u kan bieden, zal ik u dat ook aan het eind van dit gesprek eerlijk laten weten.

VERVOLG INTAKEFASE

Wanneer we na het intakegesprek er beide van overtuigd zijn dat het zinvol is om verder te gaan, dan spreken we een vervolgintake af. In dit gesprek bespreken we een opzet van uw begeleidingsplan. Waar nodig, diepen we de probleemanalyse verder uit en staan we stil bij het informatieformulier wat u eerder heeft ingevuld. Met behulp van deze informatie scherp ik het begeleidingsplan waar nodig aan en leg ik die het volgende gesprek aan u voor.

VIJF GESPREKKEN

Wanneer u het eens bent met het begeleidingsplan en met de inhoud van de begeleidingsovereenkomst, dan starten we met vijf begeleidingsgesprekken. Doorgaans zijn dit face-to-face-gesprekken. Wanneer wenselijk is het ook mogelijk om online deze gesprekken te voeren.
Ik werk vanuit het hulpverleningsmodel zoals beschreven in ‘Helpen met de bijbel’ (Jef de Vriese, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007).

TWEEWEKELIJKS

De gesprekken vinden tweewekelijks, op dezelfde tijd, en op de vrijdagochtend (of in overleg op een ander moment) plaats. Op die manier kunt u onze afspraken vooraf in uw agenda zetten.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Na vijf gesprekken evalueren we de vooruitgang en bespreken we hoe we verder gaan. Soms concluderen we dat er genoeg vooruitgang geboekt is om de begeleiding te beëindigen, soms beslissen we dat het nodig is om nog een tijdje door te gaan met de gesprekken en verlengen of vernieuwen we de doelstellingen.

OPDRACHTEN

Aan het eind van elk gesprek krijgt u één of meerdere opdrachten mee naar huis om in de tussenliggende tijd mee bezig te zijn.

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

Wanneer u beslist om een traject binnen Naar het Licht aan te gaan, leggen we onze wederzijdse afspraken vast in een begeleidingsovereenkomst. Hierin staat beschreven wat u van mij kunt verwachten alsook de toezeggingen die u zelf doet om de begeleiding tot een goed einde te brengen.