Wat is pastorale counseling?

Pastorale zorg is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de hele gemeente (kerk). Je zou dit ook ‘omzien naar elkaar’ kunnen noemen in de breedste zin van het woord. Dit alles naar het voorbeeld van Jezus; de Goede Herder.
Pastorale counseling is een gespecialiseerd onderdeel van pastorale zorg.

Er kunnen situaties zijn waardoor u binnen uw eigen kerk of gemeente niet de hulp kunt vinden die u nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er te weinig draagkracht is in de gemeente en/of er een meer gespecialiseerde vorm van pastorale zorg nodig is etc. Extern een pastoraal traject aangaan, kan dan wenselijk zijn. Uit onder meer deze vraag is praktijk Naar het Licht voortgekomen.
Ik wil ten dienste van de gemeente staan en zo mogelijk ook samenwerken.

Het algemene hoofddoel van pastorale counseling is het leven van mensen te veranderen naar het beeld van Christus en tot eer van God.
Pastorale counseling wil mensen helpen te ontdekken hoe zij met hun persoonlijke situatie kunnen leren omgaan en ontdekken wat Gods bedoeling daarmee is.